Razlaga ocene vremena za zimske športe

Ocena vremena za zimske športe je objektivna ocena vremenskih pogojev, primernih za zimske športe. Izracun upošteva vremenske pogoje, ki so še posebej pomembni za zimske športnike.

Splošna ocena vremena za zimske športe je izracunana v Alpah, in sicer med 7.00 in 19.00 (6.00–18.00 po greenwiškem srednjem casu).

Idealno število tock je 10. Na zmanjšanje števila tock vplivajo negativni vremenski pogoji. Najmanjše število tock je 1.

Pri izracunavanju ocene vremena za zimske športe se upoštevajo naslednji vremenski pogoji:

  • Padavine
  • Moc vetra
  • število ur sonca
  • Rosa in megla
  • Temperatura
  • Nevarnost neviht

Temperatura ima pri izracunu ocene vremena za zimske športe dodano vrednost.