Razlaga ocene vremena

Ocena vremena je objektivna ocena vremena. Sonce, veter in dež dolocajo število tock ocene. Mogoce je število tock od 1 do 10. Ocena vremena predstavlja celoletno objektivno število tock vremena.

Zgodovina


Belgijec Hugo Poppe je prišel na dan z idejo, da bi meril kakovost vremena s tockovanjem od ena do deset. Harry Geurts z nizozemskega meteorološkega inštituta (KNMI) je razvil nizozemsko razlicico tockovanja z enako lestvico tock. Vremenoslovec Jan Pelleboer, ki je umrl leta 1992, je nekaj let uporabljal podoben sistem v svojih vremenskih porocilih, le da je tockoval s subjektivnim številom tock.

Izracun


Ocenjevanje vremena temelji izkljucno na vremenu podnevi. Nocni cas ni vkljucen. Tockovati zacnemo z 10 in odštevamo tocke za: veliko vetra, oblacnost, padavine in roso. Soncen, suh dan z malo vetra dobi 10 tock.

Oblacnost

Z uporabo napovedi izracunamo povprecno oblacnost med 7.00 in 19.00.

Odštejemo 0, ce je povprecje enako ali manjše od 1/8.
Odštejemo 1, ce je povprecje med 2/8 in 5/8.
Odštejemo 2, ce je povprecje med 6/8 in 7/8.
Odštejemo 3, ce je povprecje vec kot 7/8.

Megla in rosa

Pogledamo napoved za meglo in roso podnevi.
Odštejemo 0, ce ni napovedi za roso.
Odštejemo 1, ce so napovedane manj kot 3 ure rose.
Odštejemo 2, ce je pricakovanih vec kot 3 ure rose.

Padavine

Padavine se izracunajo na podlagi trajanja pricakovanega dežja.
Odštejemo 0, ce je napovedanih manj kot 10 minut dežja.
Odštejemo 1 za 10–90 minut dežja.
Odštejemo 2 za 90–300 minut dežja.
Odštejemo 3 za 300–500 minut deževja.
Odštejemo 4 za vec kot 500 minut deževja.

Veter

Pri vetru opazujemo najvecjo dnevno moc vetra (povprecje 10 minut).
Odštejemo 0, ce je ta od 0 do 2 po Beaufortovi lestvici.
Odštejemo 1, ce je ta 3 po Beaufortovi lestvici.
Odštejemo 2, ce je ta 4 ali 5 po Beaufortovi lestvici.
Odštejemo 3, ce je ta 6 ali vec po Beaufortovi lestvici.

Teoreticno je lahko ocena vremena manjša od 1. V takem primeru je vseeno oznacena kot 1.

Temperatura

Temperatura ni vkljucena v ocenjevanje vremena.
Razloga za to sta:

Temperatura je povezana z drugimi uporabljenimi elementi. Malo vetra, veliko sonca in nic dežja je kombinacija, ki vedno poskrbi za prijeten obcutek.

Temperatura ima pravzaprav omejeno vlogo pri preizkušanju kakovosti vremena. Hladen dan z malo vetra, veliko sonca in nic dežja ima pri vecini ljudi še vedno zelo veliko vrednost.