Razlaga ocene vremena za golf

Ocena vremena za golf je objektivna ocena vremenskih pogojev, primernih za golf. Izracun upošteva dolocene vremenske pogoje, ki so še posebej pomembni za igralce golfa.

Ocena vremena za golf je izracunana v poletnem casu za Nizozemsko, in sicer med 8.00 in 20.00 (6.00–18.00 po greenwiškem srednjem casu (GMT)). Pozimi se to obdobje zacne in konca eno uro prej.

Idealno število tock ocene vremena je 10. Na zmanjšanje števila tock vplivajo negativni vremenski pogoji. Najmanjše število tock je 1. Pri izracunavanju ocene vremena za golf se upoštevajo naslednji vremenski pogoji:

  • Padavine
  • Moc vetra
  • število ur sonca
  • Megla in rosa
  • Temperatura
  • Nevarnost neviht

Nevarnost neviht in vidljivost imata pri izracunu ocene vremena za golf dodano vrednost.