Razlaga ocene vremena za hojo

Ocena vremena za hojo je objektivna ocena vremenskih pogojev, primernih za hojo. Izracun upošteva vremenske pogoje, ki so še posebej pomembni za sprehajalce.

Ocena vremena za hojo je izracunana v poletnem casu za Nizozemsko, in sicer med 8.00 in 20.00 (6.00–18.00 po greenwiškem srednjem casu (GMT)). Pozimi se to obdobje zacne in konca eno uro prej.

Idealno število tock je 10. Na zmanjšanje števila tock vplivajo negativni vremenski pogoji za hojo. Najmanjše število tock je 1. Pri izracunavanju ocene vremena za hojo se upoštevajo naslednji vremenski pogoji:

  • Padavine
  • Moc vetra
  • število ur sonca
  • Rosa in megla
  • Temperatura
  • Nevarnost neviht

Temperatura in nevarnost neviht imata pri izracunu ocene vremena za hojo dodano vrednost. Moc vetra in kolicina sonca nista tako pomembni.