Razlaga ocene vremena za tenis

Ocena vremena za tenis je objektivna ocena vremenskih pogojev, primernih za tenis. Izracun upošteva vremenske pogoje, ki so še posebej pomembni za igralce tenisa.

Ocena vremena za tenis je izracunana v poletnem casu za Nizozemsko, in sicer med 8.00 in 20.00 (6.00–18.00 po greenwiškem srednjem casu (GMT)).

Idealno število tock ocene vremena je 10. Na zmanjšanje števila tock vplivajo negativni vremenski pogoji. Najmanjše število tock je 1. Pri izracunavanju ocene vremena za tenis se upoštevajo naslednji vremenski pogoji:

  • Padavine
  • Moc vetra
  • število ur sonca
  • Rosa in megla
  • Temperatura
  • Nevarnost neviht

Temperatura in hitrost vetra imata pri izracunu ocene vremena za tenis dodano vrednost.