Razlaga ocene vremena za vodne športe

Ocena vremena za vodne športe je objektivna ocena vremenskih pogojev, primernih za vodne športe. Izracun upošteva vremenske pogoje, ki so še posebej pomembni za deskarje in jadralce.

Ocena vremena za vodne športe je izracunana v poletnem casu za Nizozemsko, in sicer med 8.00 in 20.00 (6.00–18.00 po greenwiškem srednjem casu (GMT)). Pozimi se to obdobje zacne in konca eno uro prej.

Idealno število tock je 10. Na zmanjšanje števila tock vplivajo negativni vremenski pogoji. Najmanjše število tock je 1. Pri izracunavanju ocene vremena za vodne športe se upoštevajo naslednji vremenski pogoji:

  • Padavine
  • Moc vetra
  • število ur sonca
  • Rosa in megla
  • Temperatura
  • Nevarnost neviht

Moc vetra, nevarnost neviht in rosa imajo pri izracunu dodano vrednost. Kolicina sonca ni tako pomembna.